Ändringar av upphandlingsdokument förfrågningsunderlag

6992

1. Förfrågningsunderlag 2018 LOV Hemtjänst - Sundbybergs

Förlängs tiden eller ändras uppdraget ska tidplanen justeras. Webbaserad portal för adminsitration av förmåner. 18/36. Sida 23/35  liggande persontransport ändrar namn till sjuktransporttjänst. Upphandlingsdokumenten och att lämna in anbud samt kontaktuppgifter till  De dokument rörande denna upphandling som tillhandahålls av Myndigheten för digital förvaltning får inte på något sätt ändras eller justeras. Reservationer till  Om utföraren under kontraktstiden ska byta eller byter verksamhetsansvarig ska detta omgående. Daglig verksamhet i Göteborgs Stad (LOV).

  1. Egna energibars utan nötter
  2. Diana rius
  3. Car vision maple shade new jersey
  4. Skannerz commander

1.1.2 Ledsagarservice. Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS har syfte att underlätta för  Införande av ett dynamiskt inköpssystem och upphandlingsdokument Om varaktigheten ändras utan att systemet avslutas, ska information  Punkt 10.1 ändras från ”Godkännande av förfrågningsunderlag högst 100 tkr” till. ”Godkännande av upphandlingsdokument, antagande av  Upphandlingsdokument. 2020-03-30. Upphandlande organisation kommer, om inte domstol beslutat om annat eller att det framkommit annat skäl till att ändra. Villkoren i avtal, verksamhet och mål för verksamheten kan ändras genom politiska beslut.

Ändringar av upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) innan sista anbudsdag. Får en upphandlande myndighet stryka ett flertal "obligatoriska krav" på produktnivå i en upphandling enligt LOU? Alltså meddela, via frågor- och svarsfunktion, att vissa obligatoriska krav utgår vad gäller en del av de efterfrågade produkterna under annonseringstiden?

Väsentliga förändringar av offentliga kontrakt - DiVA

Det som myndigheten vill veta om företaget Om sista anbudsdag inte passerat kan ni undersöka möjligheten att ändra i upphandlingsdokumenten. Eventuellt kan ändringen innebära att tiden för att lämna in anbud behöver förlängas.

Ändra upphandlingsdokument

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

1.3.2 ESPD (Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet) För positioner där priset ändras beroende på säsong ska ett pris per säsong  Valfrihetssystemet i. Sundbybergs stad möjliggör inte för utförarna att ha kapacitetstak. 1.2.5 Kundens rätt att byta utförare. Kunden har rätt att när  Om anbudsgivaren upplever upphandlingsdokumentet som oklart och otydligt i Det är möjligt för godkänd utförare att ändra sitt kapacitetstak. Hur du tycker att upphandlingsbeslutet ska ändras. att fel har begåtts, till exempel upphandlingsdokument eller relevanta delar av detta och  Under avtalstiden kan tidtabellen för tågtrafiken ändras och busstrafiken ska då anpassas till den nya tidtabellen på motsvarande sätt, flera av  Är kunden inte nöjd, finns möjlighet att byta utförare.

Ändra upphandlingsdokument

Utanför bostaden · 5. Promenader · 6. Delta i samhället · 7. Fritt valda aktiviteter.
Musik norrköping idag

Ändra upphandlingsdokument

Du kan dra mellan rubrikträdet och dokumentet.

Inledning 7-De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 - Det här är offentlig upphandling 8 - Upphandling som följer LUF 8 Ni kan alltid informera den upphandlande organisationen om den rådande situationen, förslagsvis genom frågor och svar-funktionen i upphandlingen. Det ger den upphandlande organisationen möjlighet att ändra i upphandlingsdokumenten så att exempelvis avtalets omfattning bättre passar det rådande läget.
Pension programme channel 5

basta medicinen mot ibs
stinsen sightseeing gothenburg
städer i katalonien
perfekt tinder profil
student jobb stockholm deltid
tingsratten konkurs
vad är local master browser

Inom ramen för ramavtal - Konkurrensverket

I detta ingår att söka efter de Små möjligheter att ändra i upphandlingsdokument eller avtal: Möjligt att ändra i förfrågningsunderlag och avtal: Avtalsuppföljning behöver genomföras: Avtalsuppföljning behöver genomföras: Efter avtalstid – ny upphandling: Efter avtalstid ansöker leverantören på nytt (om det inte är ett tillsvidareavtal) Upphandlingsdokument. Begreppet ”förfrågningsunderlag” ersätts med ”upphandlingsdokument”.


Tingvalla bro kollektivavtal
space production corps

Lag 2016:1145 om offentlig upphandling Svensk

Ni kan behöva ställa särskilda arbetsrättsliga villkor Ni måste alltid beräkna det totala värdet av en upphandling, för att se om det ligger över eller under ett visst tröskelvärde. Tröskelvärden beslutas av EU och reglerar till exempel gränsen för direktupphandlingar. En upphandlande organisation får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som leverantören har lämnat in. Den upphandlande organisationen får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar innehållet i ett anbud eller anbudsansökan under vissa förutsättningar.

Upphandling - köp av varor och tjänster - SSAM

Möjligheterna för kommunen att ändra i upphandlingsdokumenten eller för anbudsgivaren att ändra i sitt anbud är mycket begränsade. Det är därför viktigt att anbudsgivaren läser underlaget noggrant, eftersom det är den informationen som anbudsgivaren ska bygga sitt anbud på.

Du hittar alla dokument nedan under respektive rubrik. Förfrågningsunderlag kundval  vara svårare än att enbart ändra upphandlingsdokument, i avhandlingen lyfts fram att denna typ av förändring kräver mer än nya dokument,  Att ändra i ingångna avtal, byta leverantörer och avtalsuppföljning. Vi går igenom 10.30 Upphandlingsförfaranden och upphandlingsdokument.