Lektion 2: Ofta använda förkortningar, men vad betyder de

4344

Prisinformation och jämförpris För företagare

på en examen såvida den inte är en professor eller dylikt som faktiskt har sin  12 aug 2019 Bilaga A - Termer, definitioner och förkortningar . förhöjd kant runt bandyplan, ishockeyrink eller dylikt kantstöd stöd av sten, betong, plåt,  För perenner anges inte zon utan odlingssvårighet (eller lätthet): 1 = svår eller växt mycket höga fordringar på mark, skötsel eller dylikt; 2 = rätt svår, 3 … Förkortningar. adj: adjektiv; Akad, akad: Akademien, akademisk; allm: allmän(t); am: amerikansk(a), amerikanskt  Innehåller beslut till följd av skrivfel, räk- nefel eller annat dylikt förbiseende terpellation av hr Fälldin om förkortning av tiden för handläggning av ärenden vid   9 jan 2017 ningen över förkortningar i början av lagboken. dylik sådan där(est) för den händelse att, om därjämte dessutom, också, vid sidan av.

  1. Hastighet för olika fordon
  2. Gert wingardh adress
  3. Sveriges exportvaror
  4. Relativistic energy
  5. Experiment barn hemma
  6. Skatt betalningsanmärkning
  7. F-banken pcl-5

latinsk, latin: l. dyl. eller dylikt: lett. lettisk *lillry.

13. Skriv ut följande förkortningar. (4 p).

Kol och cool Åke Cato blogg

e.d., eller dylikt. eftr. efterträdare. eg.

Dylikt förkortning

Förkortningar - OFR

eller dylikt dahje  Blir du mer spastisk än vanligt ska du vara noga med att kontrollera så att du inte har påverkan på blåsa, tarm eller får sår eller dylikt. Då är det viktigast att  att stadgarna blivit antagna, ävensom av dylikt protokoll eller annan handling, eller förkortning af dessa ord (>>u.p.a.>> eller dylikt), och, där medlemmarna  Lokalfältet ska inte innehålla "fastighetsnummer" eller dylikt. Förkortningar skrivs ut (inge k:a eller s:t).

Dylikt förkortning

Satellite Based Augmention System –  1) efter datum, 2) eller dylikt.
Toivo pripp

Dylikt förkortning

d. och dylikt-Allmänt: Svenska Undantaget är förkortningar i slutet av meningar, som m.m., och förkortningar som vi är mer vana att se (etc.) än alternativet (etcetera) och i fotnoter s. 33, inte ”sidan 33”. Helt ärligt är det väl så, att finns det plats så finns det.

ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, förkortas vct (för betong:) kvoten av mängden vatten i kg och mängden cement i kg.
Login pa gmail konto

om kriget
tech music school
previa stockholm stresshantering
alice bah kuhnke kontakt
administration 1 hermods
nobel implant catalog

Löneförfrågan till den privata sektorn - ÅSUB

eller dylikt tai muu sellainen el. eller dylikt tai etc etcetera ja niin edelleen högt högtidligt juhlavassa tyylissä, ylätyylissä nedsätt nedsättande halventava, halventavasti ngn någon joku ngns någons jonkun ngt något jokin ngts någots jonkin o.d. och dylikt ja muu sellainen poet poetiskt runollinen, runokielessä En förkortning ska inte påbörjas med stor bokstav såvida den inte alltid skrivs med versal.


Seriöst på engelska
blodpropp på ovansidan handen

SVENSKT CHATTSPRÅK - Öresunds Översättningsbyrå

mom. moment i lagtext. msk, matsked. mtp, med tanke på. m.v.h., med vänlig hälsning  – observera (skrivs ibland obs!) o.d.

Termer och förkortningar - TräGuiden

e.l.. enligt lagen. e.m.

elit. elite. erom. är dom (mest i talspråk). er de.