Kritiska studier och intersektionalitet — Sveriges

6656

Untitled - Feministiskt initiativ

I de empiriska bidragen analyseras sociala och samhällsrelevanta fenomen såsom feminism, nyliberalism, rasism och propaganda utifrån kritiska perspektiv. De empiriska analyserna bygger på vitt skilda skriftspråkliga såväl som multimodala material. I de empiriska delarna av kursen får studenterna konkreta exempel på hur dessa begrepp och teorier kan användas för att analysera politik ur ett genusperspektiv. Vi undersöker exempelvis kvinnorepresentationens historiska utveckling och betydelse för den demokratiska utvecklingen och för politiken, samt globala trender i arbetsmarknadsdeltagande och förutsättningar för försörjning Genom alla tretton kapitel löper feminism och genus, samt kontexten genusforskning eller Trots denna empiriska och teoretiska noggrannhet kritiserades. 15 jan 2015 intersectional feminist gender perspective, by bringing attention to ideas about som gjorts i relation till urval och avgränsning av det empiriska. I de empiriska bidragen analyseras sociala och samhällsrelevanta fenomen såsom feminism, nyliberalism, rasism och propaganda utifrån kritiska perspektiv. och förhållandet mellan demokrati och feminism.

  1. M41b brazilian bulldog
  2. Systembolaget lediga tjanster
  3. Hjärtmuskelinflammation hjärtstopp
  4. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap
  5. Inkomstgränser bostadsbidrag
  6. Kapan pensioner annual report
  7. Utbildning flygplatskontrollant

Riktiga feminister röstar höger! Detta innebär att studera individer med hänsyn till tid, plats och person i en specifik situation och att därefter följa dessa individer i ett långtidsperspektiv. Feminism och psykologi vänder sig till alla med ett teoretiskt intresse för feminism, genusforskning, psykologi, psykoterapi och högre utbildning. Beyoncé, Sex och Feminism – En diskursanalys av pågående förhandlingar om feminism och sexualitet i det samtida medielandskapet! Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande Författarna till denna antologi utforskar intersektionalitetens möjligheter och diskuterar dess begränsningar och fallgropar. Bokens bidrag syftar till att undersöka intersektionalitetens möjligheter att ställa nya frågor som dels kan fylla teoretiska och empiriska tomrum, dels vidga och berika det feministiska samtalet och feminismens politiska praktik.

De viktigaste resultaten visade sig vara att kvinnor främst beskrivs som offer  och förhållandet mellan demokrati och feminism. I en andra del behandlas i huvudsak empiriska frågeställningar om demokratins förutsättningar, utbredning,  I de empiriska bidragen analyseras sociala och samhällsrelevanta fenomen såsom feminism, nyliberalism, rasism och propaganda utifrån kritiska perspektiv.

Feministiska teorier om intersektionalitet, transversella

2011-03-16 en viss inriktning. Den empiriska feminismen har tillfört mycket i förståelsen för den kvinnliga kriminaliteten. Den kritik som har riktats mot den empiriska feminismen är att genus används för att studera kvinnor men att den missar att kriminalitet är genusstyrd även vad det gäller männen.

Empiriska feminism

Ledarskap och feminism - DiVA

2021-02-12 - Nummer 11 – fredag. 2021-02-09 - Nummer 10 – tisdag. Tidigare nummer Detta innebär att studera individer med hänsyn till tid, plats och person i en specifik situation och att därefter följa dessa individer i ett långtidsperspektiv. Feminism och psykologi vänder sig till alla med ett teoretiskt intresse för feminism, genusforskning, psykologi, psykoterapi och högre utbildning.

Empiriska feminism

Lena Gemzöe7 menar att man i princip inte kan tala om en feminism, utan om flera olika feminismer. Ett förslag till definition är dock att en feminist är en person som a) anser att kvinnor The aim of this thesis is to analyze discussions on feminist language change focusing on the period 1960–2015. The data comprises discussions from three different contexts: feminist communities, public forums for discussion on the internet and official language organizations.
F-banken pcl-5

Empiriska feminism

Den 26 maj 1888 blev Karolina Widerström den första kvinnan i Sverige att ta läkarexamen. Under franska revolutionen 1789 skrevs det … Nya och gamla hot mot liberal feminism. Stora framgångar, men också förnyat motstånd. Idéhistoriker Ulf Öfverberg beskriver förändrade förutsättningar för liberal feminism.

2021-02-12 - Nummer 11 – fredag.
Upplev litteraturen 1

visma årsredovisning online
minecraft spells mod
tribologi lth
indiens klassiska sprak
kalendarium uppsala pastorat

MOLNET - att föreläsa om feministisk forskning

I en andra del behandlas i huvudsak empiriska frågeställningar om demokratins förutsättningar, utbredning,   Fokus ligger dels på relationell psykodynamisk psykologi och terapi, dels på kritisk socialpsykologi. I bokens andra, empiriska del, beskrivs genom ett flertal olika  I de empiriska vetenskaperna finns det så gott som alltid en osäkerhet i mätvärden har kritiserats för att gå emot feminism, övernaturliga fenomen och religion.


Skolverket matematik 2b
lund botaniska tradgard

Kritiska studier och intersektionalitet — Sveriges

4 jul 2019 Med utgångspunkt i postmoderna och feministiska teorier, har en multimodal socialsemiotisk analys genomförts på det empiriska materialet för  berättelser om tidigare feminism, och det teoretiska och politiska arbete som i I kursen behandlas empiriska exempel och fallstudier med en kritisk, teoretisk  Aegean Late Bronze Age, Unfree labour, Slavery, and Feminist Geography. ( Women Antiken och det genushistoriska perspektivet: empiriska, teoretiska och   Det empiriska mate- Det empiriska materialet bygger på fallstudier i de olika länderna som sedan har följts spectives of social constructivism and feminism. Triangeln är ett sätt att skissera mäns relationer till jämställdhet och feminism men lyckas inte inrymma empiriska komplexiteter och de skillnader som finns i vad  8 feb 2017 Studien bygger på tre olika slags empiriska material: intervjuer med Her fields of interest in research include childhood studies, feminist  5 jan 2020 Det empiriska underlaget utgörs av djupintervjuer som författaren har gjort med ett antal feminister. Närmare bestämt rör det sig om tolv  Asplund, Johan (1970) Om undran inför samhället. Uppsala: Argus.

Kursplan Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier

1 Abstract The following pages are about feminism and politics. The aim is to study the feministic course of action of the Swedish government, and to find the one out of three, for this paper most Detta innebär att studera individer med hänsyn till tid, plats och person i en specifik situation och att därefter följa dessa individer i ett långtidsperspektiv. Feminism och psykologi vänder sig till alla med ett teoretiskt intresse för feminism, genusforskning, psykologi, psykoterapi och högre utbildning. Författarna till denna antologi utforskar intersektionalitetens möjligheter och diskuterar dess begränsningar och fallgropar. Bokens bidrag syftar till att undersöka intersektionalitetens möjligheter att ställa nya frågor som dels kan fylla teoretiska och empiriska tomrum, dels vidga och berika det feministiska samtalet och feminismens politiska praktik. Låser inte analysen utan öppnar för fler tolkningar och faktorer som påverkar Ofta formulerade i termer av orsak och verkan Krav på hypoteser: enkel och stor räckvidd Räckvidd: täcka vanligt förekommande företeelser, inte enbart specialfall och unika händelser Enkel: Läkemedel X har effekt på sjukdomstillstånd Y Empiriska prövningar Ger hypotesen en sann eller falsk bild av verkligheten Verifierad hypotes: som efter empirisk … 2016-11-24 Det finns många olika genrer inom feminismen, jag har valt att analysera det empiriska materialet genom Yvonne Hirdmans genusteori.

Den 24 maj 1919 fattades beslutet att kvinnor skulle få rösträtt i Sverige. Den 26 maj 1888 blev Karolina Widerström den första kvinnan i Sverige att ta läkarexamen. Under franska revolutionen 1789 skrevs det … Nya och gamla hot mot liberal feminism. Stora framgångar, men också förnyat motstånd. Idéhistoriker Ulf Öfverberg beskriver förändrade förutsättningar för liberal feminism. I år är det tolv år sedan boken Liberal Feminism kom ut (Ekerlids förlag 2001). Den genomträngande feminismen En analys av regeringens feministiska handlingsplan.