Prop. 1992/93:135 - lagen.nu

3999

SOU 2000:66 - Regeringen

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Så fungerar insättningsgarantin Statens Banksikringsfond er organisert som eit eige rettssubjekt. Det øvste organet i fondet er eit styre som står for verksemda, og som forvaltar fondsmidlane.

  1. Starta näringsverksamhet
  2. Larvox fiche technique
  3. Anders falkum
  4. Victoria folkesson västervik
  5. Isambard kingdom brunel
  6. Marina la torraca
  7. Bil affischer
  8. Hur kan man registrera ljud
  9. Kantor lion air medan
  10. Arriva bus pass

§ 1. Formål Statens Bankinvesteringsfond (Investeringsfondet) har til formål å bidra med ansvarlig kapital til norske banker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger. Vuoden 1991 alkupuolella perustettiin Valtion pankkivakuusrahasto (Statens Banksikringsfond), jonka tehtävänä oli tukea pankkeja niiden omien vakuusrahastojen kautta. Kriisin kolmas vaihe oli vuosina 1992―1993, jolloin uusin tukiorgaani, Valtion pankki―investointirahasto (Statens Bankinvesteringsfond) tuki oman pääoman ehtoisin sijoituksin vaikeuksissa olevia pankkeja suoraan. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell subst. The Norwegian Registration Authorities for Health Personnel.

Fondet hadde dessutan renteinntekter frå utlån og plasseringar på til saman 16,3 mill. kroner og vinning ved sal av aksjar på 7,2 mill. kroner.

General note

Publicerad 2008-10-20 Staten ska bygga upp en så kallad stabilitetsfond i fall svenska banker riskerar gå i konkurs. Detta är en låst artikel. När staten fann det nödvändigt att vidta åtgärder saknades regler som tillförsäkrade staten möjligheten att alltid ingripa i syfte att stabilisera betalningssystemet. Bland annat för att komma tillrätta med detta problem infördes lagen ( 1993:765 ) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.

Statens banksikringsfond

SOU 2000:66 - Regeringen

Årene 1993 og 1994 blir sett på som   endurskipulagningarsjóð banka á vegum ríkisins (“Statens Banksikringsfond”) og fjárfestingarsjóð banka á vegum ríkisins (“Statens Bankinvesteringfond”). de bankansatte mener at Statens Banksikringsfond driver et råkjør, som sender minst 2000 arbeidstakere ut i arbeidsledighet.

Statens banksikringsfond

kroner og utlån til Sparebankenes sikringsfond utgjorde 254,8 mill. kroner inkludert påløpne renter. En sentral rettskilde er her preferansekapitaldommen inntatt i Utv. 2001 s 1251.
Comfort letter audit example

Statens banksikringsfond

Forut for dette ble  opprettet Statens Banksikringsfond. • Staten måtte overta Kreditkassen, Fokus Bank og. DnB, etter at private løsninger ikke var mulige.

Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Så fungerar insättningsgarantin Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer. Insättningsgarantin gäller för sparkonton hos banker och kreditmarknadsbolag.
Hanter ingenjörsteknik aktiebolag

brandskyddsregler garage
vad innebar mbl
wolff film
basala hygien rutiner
sankt eriks ögonsjukhus akutmottagning

Rituell rapport - Esbatis kommentarer

2 om Statens Banksikringsfond mv. Finansdepartementet. Om lov om endring i lov 24.


Kumla
kartläggningsmaterial skolverket

Göran Lind och Anna-Karin Nedersjö - Sveriges Riksbank

2 om Statens Banksikringsfond. § 1. Formål Statens Bankinvesteringsfond (Investeringsfondet) har til formål å bidra med ansvarlig kapital til norske banker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger. Vuoden 1991 alkupuolella perustettiin Valtion pankkivakuusrahasto (Statens Banksikringsfond), jonka tehtävänä oli tukea pankkeja niiden omien vakuusrahastojen kautta. Kriisin kolmas vaihe oli vuosina 1992―1993, jolloin uusin tukiorgaani, Valtion pankki―investointirahasto (Statens Bankinvesteringsfond) tuki oman pääoman ehtoisin sijoituksin vaikeuksissa olevia pankkeja suoraan. Dette er ei liste over oppslagsord frå Caplex som er omsette til nynorsk og tilpassa oppslagsformatet på Wikipedia. Denne lista og lista som startar på Wikipedia:Refleks Leksikon/A kan brukast som ein peikepinn til kva område vi treng å utvide for å gjera Nynorsk Wikipedia til eit meir fullstendig oppslagsverk..

Gratissnurr Bonuscasino High school casino pmocional code

Följdfrågan blir hur stor del av dessa pengar som staten senare kunnat återvinna. Han var medlem av styret for Statens banksikringsfond fra opprettelsen i 1991, styreformann fra 1995. 19. desember 2007 ble Hope utnevnt av H.M. Kongen til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgagnlige virke. Eksterne lenker. 2012-01-05 staten.

Valutakursrisikoen på statens udenlandske gæld begrænses ved ude-lukkende at optage lån i euro eller lån, som swappes til euro. Gæld i euro giver staten en lav valutakursrisiko grundet den danske fast-kurspolitik over for euro. Når staten indgår swaps, er der en risiko for, at modparten ikke over-holder sine betalingsforpligtelser. 1991-11-19 #78 Lov om Statens Bankinvesteringsfond Se lov 15 mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond.